Samling: B-Varer

Vi tror ikke på at varer må være 110% perfekt for å bli elsket! Vi setter derfor ned prisene på varer vi har fått inn som har en liten skavank her eller der, og håper noen likevel vil ta til seg disse og gi dem et kjærlig hjem. 

Les produktbeskrivelsen nøye da det ut ifra denne vil komme frem hva eller hvor skaden er.